Systemisch coachen

Systemisch coachen ook wel bekend als familieopstellingen is een methode die 1 op 1 wordt toegepast. Eerst brengen wij uw hulpvraag in kaart. Aan de hand daarvan zal de coach vragen om een bepaalde situatie neer te zetten met poppetjes. De poppetjes vertegenwoordigen mensen waar uw hulpvraag mee te maken heeft. Dat kan zijn binnen uw eigen gezin, uw gezin van herkomst, een werksituatie of misschien een situatie met kennissen buren het kan iedereen zijn.

Als u de poppetjes heeft neergezet en benoemd krijgt de coach een beeld van de achterliggende oorzaak van uw hulpvraag. Door middel van gesprekstechnieken en vraagstelling wordt u geholpen om inzicht te krijgen in uw gedrag maar ook het gedrag van de mensen in de opstelling.
Door dat inzicht kan het zijn dat er zich onverwerkte emoties of gebeurtenissen naar boven komen waar u zich niet meer bewust van was.
In sommige gevallen kan de coach ervoor kiezen om traumaverwerking in te zetten. Het doel is om hulpvraag inzichtelijk maken en ervoor te zorgen dat u emoties verwerkt en oude gedragspatronen loslaat.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via het contact formulier.