Kindercoach

Bij Wellness Touch staat het kind centraal. Wij luisteren naar de behoeftes van het kind en de wensen van de ouders nemen we hierin mee.

Waarom een kindercoach?

Onze methodieken zijn eenvoudig en speels. Hierdoor zullen kinderen meer open staan voor hun gevoelens en makkelijker aangeven wat hun behoefte is.
Wij vinden veiligheid en aandacht heel belangrijk voor het kind maar ook voor het effect van de behandeling of sessie.

Hoe werkt het?

Tijdens een intakegesprek maken we kennis en stellen we thema’s vast, die voegen we samen met uw hulpvraag (dat kan echt van alles zijn; boosheid, onzekerheid, pesten, angst, jaloezie enz)
Aan de hand daarvan maken we een afspraak met uw kind. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is het fijn om af te stemmen of het kind wil dat ouders aanwezig zijn bij een sessie. Onze ervaring is dat kinderen vrijer zijn om te spreken wanneer er geen ouders bij zijn.

Wat doen we in een sessie?

We gebruiken diverse methodieken bijv familieopstelling met poppetjes of met mooie cirkels op de vloer, we kunnen ook spelletjes doen met de kletspot, of we gaan kleien, soms laat ik het kind tekenen terwijl ik voorlees, en natuurlijk is er ook een mascotte die heel goed kan luisteren. Dat is Loekie de reuzenhamster, zij kan met vraagtechnieken luisteren naar je grootste geheimen en ze vertelt ze nooit aan iemand anders door.


Na 1 of meerdere sessies houden we een feedback gesprek waarin de ouders kunnen vertellen welke veranderingen er plaats hebben gevonden. In dat feedback gesprek geven wij aan wat onze bevindingen zijn en of het nodig is dat er een vervolgafspraak komt.

In sommige gevallen is het beter voor het hele gezin als 1 van de ouders ook een sessie doet. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar kinderen voelen vaak wat er speelt in een gezin. En doordat ze nog niet geoefend zijn in het uitspreken of omgaan van gevoelens kan in een sessie met de ouders de emotie elimineren.

Naast al deze mooie coachingtechnieken is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een therapie voor uw kind. Bij trauma’s en hele nare gebeurtenissen werken wij met oogbewegingen die lijken op EMDR, wij gebruiken alle oogbewegingen waardoor het trauma op alle niveaus wordt losgekoppeld.


Bij het verwerken van emoties is ook de spijsvertering en het immuunsysteem erg belangrijk. Door middel van een spiertest kan er gekeken worden naar ondersteuning voor het lichaam. Wij werken met bachbloesems, celzouten en voedingssupplementen.
Indien gewenst geven wij kinderen een massage ter bevordering van de bewustwording van het lichaam. Dit kan over de kleding heen en u kunt hierbij aanwezig zijn.

Neem voor meer informatie contact op. Dit kan via de mail, telefoon of Whatsapp.