BIORESONANTIE


Wat is bioresonantie?
Het woord Bioresonantie bestaat uit 2 gedeelten, Bio en Resonantie.

Bio is afkomstig van biologische systemen. Dit doelt op levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen.

Resonantie betekent trilling, het fenomeen dat iederéén kent. Als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas. Het glas en de stem hebben opdat moment dezelfde trilling.
Overal in de natuur komen trillingen (resonantie) voor, zowel in de wereld van het grote (aardbevingen), als in het kleine (atoomtrillingen).
Voor de mens zijn vooral geluidstrillingen van belang en elektromagnetische trillingen, zoals het licht en de radiogolven.

Elke orgaan,systeem en lichaamscel heeft zijn eigen frequentie.


Wat kan bioresonantie voor u doen?
Met behulp van de Biotensor kunnen de frequenties worden opgemeten.
Hierdoor worden veranderingen in het lichaam zichtbaar en kunnen virussen, bacteriën en toxines gemakkelijk worden opgespoord.
Duidelijk wordt welk orgaan, of welk deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek is.

Wanneer het lichaam uit balans is kan de energie niet meer doorstromen.
Organen werken niet meer naar behoren. Er ontstaan klachten met ziekte als gevolg.
Als we de blokkades (of de negatieve energie) opheffen zal het lichaam weer in staat zijn zich te herstellen.
Door het lichaam te prikkelen en de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen.

Bioresonantie kan ziekmakers uitschakelen, hormonen en enzymen repareren, schimmels en parasieten doen verdwijnen, psychische trauma's en stress verdrijven.
Bioresonante werkt op het trilling- of energieniveau van het lichaam. Ze ondersteunen het immuunsysteem en maken het lichaam vatbaar tegen ongunstige invloeden en
aandoeningen.

Bioresonantie Therapie is er dus op gericht het lichaam aan te zetten tot herstel! Zowel acute als chronische klachten kunnen worden behandeld.

Wellness Touch en Bioresonantie
Met behulp van de Biotensor kunnen de frequenties worden opgemeten. Een biotensor op zichzelf kan alleen meten en testen, door de biotensor aan te sluiten op een daarvoor bestemd apparaat kunnen er trillingen worden overgebracht naar het lichaam. Ook is het mogelijk de trilling over te brengen naar water. Wanneer dagelijks een slokje van dit water wordt ingenomen werkt dat net zo effectief. In combinatie met Bachbloesems is het mogelijk om emotionele blokkades te herstellen en in combinatie met celzouten kunnen lichamelijke blokkades herstellen. Deze manier van behandelen is effectief en zeer makkelijk toe te passen.

 

 

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op met Wellness Touch.